รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ทนพ.ศรสิทธิ์ จิรังดา (อุ๋ย)
ปีที่จบ : 2536   รุ่น : 2
อีเมล์ : sornsithjirungda@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงพยาบาลสระบุรี
ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: งานห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอก กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลสระบุรี จ.สระบุรี

วันที่บันทึกข้อมูล : 05 ก.พ. 2558,18:17 น.   หมายเลขไอพี : 49.230.77.115


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล