ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.81 MB
รายละเอียดโครงการ 2561 กลุ่มสาระ ประจำปีงบประมาณ 2561
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 876 KB
สารสนเทศ 2561
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.39 MB
รายละเอียดโครงการ 2561 ฝ่ายต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.41 MB
กลยุทธ์ที่-1-สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 512 KB
ส่วนที่4 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.5 KB
บทที่-3-งบหน้ารายละเอียดโครงการและการจัดสรรงบประมาณ-ปี-60
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 233.5 KB