ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 15 - 16 พฤศจิกายน 2560
งานกิจการนักเรียน ร่วมกับ กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลพยุห์ จัดอบรมการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมพยุหมงคล โรงเรียนพยุห์วิทยา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 50 คน
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2560,10:32   อ่าน 1400 ครั้ง