รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนพยุห์วิทยา
56 หมู่ 3   ตำบลพยุห์  อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33230
เบอร์โทรศัพท์ 0895782680 เบอร์แฟกส์ 045607136
Email : -


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :