ติดต่อเรา
โรงเรียนพยุห์วิทยา
56 หมู่ 3   ตำบลพยุห์  อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33230
เบอร์โทรศัพท์ 0895782680 เบอร์โทรสาร 045607136
Email : -
Facebook : https://www.facebook.com/payu.ac.th?mibextid=LQQJ4d


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน