ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อนักเรียน : นายวิรัตน์ คำเนตร
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2558,03:50   อ่าน 787 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เขมรไทรโยค
ชื่อนักเรียน : วงดนตรีไทย
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2555,14:30   อ่าน 798 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ตะวันลับฟ้า
ชื่อนักเรียน : วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนพยุห์วิทยา
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2555,14:09   อ่าน 766 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สยามเมืองยิ้ม
ชื่อนักเรียน : วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนพยุห์วิทยา
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2555,14:04   อ่าน 842 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหมือนข้าวคอยเคียว
ชื่อนักเรียน : วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนพยุห์วิทยา
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2555,14:00   อ่าน 820 ครั้ง